Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של חטיפה

תפריט

מה הפירוש של חטיפה בחלום, מה אומר חטיפה בחלום?

חטיפה

לפי האמונה הרווחת משהו שנלקח מהחולם, ללא הסכמתו,תיתכן תחושה של חדירה למרחב המקודש וחילולו.

> חלומות נוספים המכילים 'חטיפה'

חלומות על חטיפה

פרושים נוספים לחלום עם חטיפה

חוטפים אותי ערבים והסביבה אדישה

לפי תודעה רוחנית החלום הוא על הכעסים שלך שהסביבה אדישה למתרחש לך, עד כדי חטיפה, כמעשה קיצון, אשר מישהו אמור להתעורר מכך. אם החלום הוא על סביבת עבודה, המשמעות היא שמישהו כבר ידאג לחטוף אותך ולמעבידים לא איכפת מזה.

> חלומות נוספים המכילים 'חוטפים אותי ערבים והסביבה אדישה'

חטיפה של קררובי משפחה

לפי האמונה הרווחת איבוד התמיכה המשפחתית, או מצב של הפסקת תחרותיות במשפחה, בעיקר עם דמויות גבריות.

> חלומות נוספים המכילים 'חטיפה של קררובי משפחה'

חטיפה

לפי האמונה הרווחת משהו שנלקח מהחולם, ללא הסכמתו,תיתכן תחושה של חדירה למרחב המקודש וחילולו.

> חלומות נוספים המכילים 'חטיפה'

> חיפוש סמלים בחלום עם חטיפה