Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של חייזרים

תפריט

מה הפירוש של חייזרים בחלום, מה אומר חייזרים בחלום?

חייזרים

לפי תודעה רוחנית שתי אופציות: א. חלום על הימצאות אמיתית של חייזרים ב. חלום על משהו שלא מהעולם הזה, כלומר לא מציאותי

> חלומות נוספים המכילים 'חייזרים'

חלומות על חייזרים

חלמתי שאני נוסעת ברכבת , והרכבת נוסעת

חלמתי שאני נוסעת ברכבת , והרכבת נוסעת ואני מחפשת את אמא שלי בתוך הרכבת וכול שנייה אני מחייגת אלייה ואחרי כול חיוג שאני עושה בא אלי אחראי ברכבת וחושב כול פעם שאני מוצאת את האמא שאיבדה את שני בנותייה שהוא שמר עליהם ואחר כך ירדנו מהרכבת עוד פעם אמא שלי נעלמה לי כול פעם מהעיניים ואז הגענו לבית ואני יצאתי לשנייה ובאתי להיכנס לבית פתאום אני שומעת חללית של חייזרים מתקרבת אלי וכאילו במיוחד לקחת אותי ואני מנסה להיכנס לבית בדלת וסוג של מושכים אותי אחורה ואני אומרת לחברה שלי שתעזור לי שתמשוך אותי לתוך הבית

פרושים נוספים לחלום עם חייזרים

חייזרים

לפי תודעה רוחנית שתי אופציות: א. חלום על הימצאות אמיתית של חייזרים ב. חלום על משהו שלא מהעולם הזה, כלומר לא מציאותי

> חלומות נוספים המכילים 'חייזרים'

> חיפוש סמלים בחלום עם חייזרים