Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של חלון

תפריט

מה הפירוש של חלון בחלום, מה אומר חלון בחלום?

חלון

לפי תודעה רוחנית ציפיה לעתיד

> חלומות נוספים המכילים 'חלון'

חלומות על חלון

פרושים נוספים לחלום עם חלון

זכוכיות

זכוכיות וזכוכית בחולם מסמלות בבואה עצמית, מינרל חזק אבל גם שניתן לשבור אותו. הן מסמלות שינוי וטרנספורמציה. שבירות ופגיעות. כוח מגן. שקיפות. ייתכן שיש משהו נסתר שאנחנו מעוניינים שיצא החוצה וכולם יגלו אותו ולא עוד מוסתר. באפון כללי זכוכית בחלום יכולה להצביע על השבירות והפגיעות של החולם. לעיתים לחלום על משהו מאחרוי חלון או זכוכית ראווה מסמלך משהו שהיינו רוצים להגישם ולהגיע אליו אבל נמצא הרחק מהישג ידינו. זכוכיות יכולות לסמל את את היכולת שלנו לראות מעבר לדברים ונסתרים ולראות את הדברים כהוויתם.

> חלומות נוספים המכילים 'זכוכיות'

חלון

לפי תודעה רוחנית ציפיה לעתיד

> חלומות נוספים המכילים 'חלון'

> חיפוש סמלים בחלום עם חלון