Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של חשמל

תפריט

מה הפירוש של חשמל בחלום, מה אומר חשמל בחלום?

חשמל

לפי תודעה רוחנית אנרגיה הסובבת אותך בצורה מסוימת.

> חלומות נוספים המכילים 'חשמל'

חלומות על חשמל

חלמתי שמישהי עמדה מולי וניסתה לרצוח אותי

חלמתי שמישהי עמדה מולי וניסתה לרצוח אותי ואיך שהוא נעלמנו יחת לשניה ואני שמחתי ופתאום כל העולם נעשה חושך הפסקת חשמל ופתאום היא הופיעה מולי והצמידה לי משהו לדקור אותי לא ראיתי מהו המכשיר שהיה לה ואני עומדת ומתחננת שלא תירצח אותי והיה נידמה לי ששמעתי מישהו מסתובב בבית וניסיתי לקום ופחדתי

פרושים נוספים לחלום עם חשמל

התחשמלות-לא למוות!

לפי תודעה רוחנית רמז להיזהר מדברים הקשורים לחשמל העלולים לפגוע בך.

> חלומות נוספים המכילים 'התחשמלות-לא למוות!'

חשמל

לפי תודעה רוחנית אנרגיה הסובבת אותך בצורה מסוימת.

> חלומות נוספים המכילים 'חשמל'

> חיפוש סמלים בחלום עם חשמל