Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של חתונה שלי

תפריט

מה הפירוש של חתונה שלי בחלום, מה אומר חתונה שלי בחלום?

חתונה שלי

לפי האמונה הרווחת – להיות בחלום בחתונה שלכם - רמז שבקרוב תצטרכו לקבל החלטה קשה. רוב הסיכויים שהחלטה זו תשפיע על כל החיים העתידים שלכם.

> חלומות נוספים המכילים 'חתונה שלי'

חלומות על חתונה שלי

הגעתי לחתונה שלי עם מישהו שאני לא

הגעתי לחתונה שלי עם מישהו שאני לא רוצה להתחתן איתו. בן זוגי בקהל ואני רוצה להתחתן איתו. ראיתי את סידור השולחן הראדי, פרחים ורדים אדומים, משלוחי מנות, המון אדום. ההורים שלי היו לצידי, התחבקתי עם אבא, התנצלתי ובכיתי.

הגעתי לחתונה שלי עם מישהו שאני לא

הגעתי לחתונה שלי עם מישהו שאני לא רוצה להתחתן איתו. בן זוגי בקהל ואני רוצה להתחתן איתו. ראיתי את סידור השולחן הראדי, פרחים ורדים אדומים, משלוחי מנות, המון אדום.

פרושים נוספים לחלום עם חתונה שלי

חתונה שלי עם החבר

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר בזמן הקרוב פיתרון לבעיות שבזמן הנוכחי מדאיגים אתכם.

> חלומות נוספים המכילים 'חתונה שלי עם החבר'

חתונה שלי

לפי האמונה הרווחת – להיות בחלום בחתונה שלכם - רמז שבקרוב תצטרכו לקבל החלטה קשה. רוב הסיכויים שהחלטה זו תשפיע על כל החיים העתידים שלכם.

> חלומות נוספים המכילים 'חתונה שלי'

חתונה שלי שבה אני לא רואה את הפנים של הגבר שאיתו אני מתחתנת

לפי תודעה רוחנית את רוצה לראות עצמך בחתונה=קשר זוגי אולם עדיין לא רואה/חשה מי באמת הבן הזוג שלך.

> חלומות נוספים המכילים 'חתונה שלי שבה אני לא רואה את הפנים של הגבר שאיתו אני מתחתנת'

> חיפוש סמלים בחלום עם חתונה שלי