Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של טורט

תפריט

מה הפירוש של טורט בחלום, מה אומר טורט בחלום?

טורט

לפי האמונה הרווחת החלום מרמז שבקרוב יהיו לך כל התנאים כדי להגשים את תכניותיך.

> חלומות נוספים המכילים 'טורט'

חלומות על טורט

אני הולך לרווחה לבקש עבודה ואני ואחותי

אני הולך לרווחה לבקש עבודה ואני ואחותי ואמי יושבים מותשים ותשושים ויוצאת עוס''ית עם שמלה שחורה עם נצנצים בבגדים ויש דף שהיא חותמת שבקום שאעבוד בשיקום ב27 ש''ח לשעה אני אעבוד במפעל ב29 לשעה 2 אני רואה סרט מגעיל והם מקיימים יחסים וכשהוא בא אלייה היא מחזיקה ספר קדוש והיא רוצה להיפטר מהזוהמה שיש לה בידיים הדביקה והיא שוטפת ידיים 3 אנירואה את יונהתן ואני והוא נוסעים ואני רואה שוטרים בטלים שלא עומדים מחוץ לניידת ואני אומר לו אני רוצה לנסוע לירושליים יונה אומר לי מתי אם לא יגידו שאני מתחיל לעבוד אני אומר לו 4 אני רואה את חבצלת שאומרת לי במקום לעבוד במפעל לא טוב אתה תעבוד במיצים כמו פריגת ותקבל 29 ש''ח לשעה ואני מחפש ממתק לאכול ואני מוצא טורטית מה הפרוש?

פרושים נוספים לחלום עם טורט

טורט

לפי האמונה הרווחת החלום מרמז שבקרוב יהיו לך כל התנאים כדי להגשים את תכניותיך.

> חלומות נוספים המכילים 'טורט'

> חיפוש סמלים בחלום עם טורט