Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של טרקטור

תפריט

מה הפירוש של טרקטור בחלום, מה אומר טרקטור בחלום?

טרקטור

לפי תודעה רוחנית גודל האחריות שאתה לוקח על חייך

> חלומות נוספים המכילים 'טרקטור'

חלומות על טרקטור

פרושים נוספים לחלום עם טרקטור

טרקטור

לפי תודעה רוחנית גודל האחריות שאתה לוקח על חייך

> חלומות נוספים המכילים 'טרקטור'

טרקטור דורס לי הרגל

לפי תודעה רוחנית איבוד שליטה של מישהו יתכן וקשור לזוגיות או עבודה.

> חלומות נוספים המכילים 'טרקטור דורס לי הרגל'

טרקטור הרס בניין

לפי האמונה הרווחת משהו אימתני מאיים על נפשו ושלמותו של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'טרקטור הרס בניין'

> חיפוש סמלים בחלום עם טרקטור