Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ידיעה

תפריט

מה הפירוש של ידיעה בחלום, מה אומר ידיעה בחלום?

ידיעה

לפי האמונה הרווחת לקבל אותה בחלום מבשר ידיעה נחמדה.

> חלומות נוספים המכילים 'ידיעה'

חלומות על ידיעה

פרושים נוספים לחלום עם ידיעה

ציפור יפה על כף ידי, ואני מלטפת אותה

לפי תודעה רוחנית מצפה לידיעה טובה

> חלומות נוספים המכילים 'ציפור יפה על כף ידי, ואני מלטפת אותה'

סוס דוהר

לפי תודעה רוחנית ידיעה בדרך אילך

> חלומות נוספים המכילים 'סוס דוהר'

בכיתי

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על ידיעה לא צפויה ועל שמחה רבה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי'

> חיפוש סמלים בחלום עם ידיעה