Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של יד, ידיים

תפריט

מה הפירוש של יד, ידיים בחלום, מה אומר יד, ידיים בחלום?

יד, ידיים

לפי האמונה הרווחת אם ראיתם בחלום ידיים יפות – צפויה לכם תהילה, ומעמד גבוה בקרב חוג החברים שלכם.

> חלומות נוספים המכילים 'יד, ידיים'

חלומות על יד, ידיים

פרושים נוספים לחלום עם יד, ידיים

יד, ידיים

לפי האמונה הרווחת אם ראיתם בחלום ידיים יפות – צפויה לכם תהילה, ומעמד גבוה בקרב חוג החברים שלכם.

> חלומות נוספים המכילים 'יד, ידיים'

> חיפוש סמלים בחלום עם יד, ידיים