Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ייאוש

תפריט

מה הפירוש של ייאוש בחלום, מה אומר ייאוש בחלום?

ייאוש

לפי תודעה רוחנית תחושת מצב, רגש שלילי.

> חלומות נוספים המכילים 'ייאוש'

חלומות על ייאוש

אני בפגישה עם רוני גת ודוד שחם,הם

אני בפגישה עם רוני גת ודוד שחם,הם כועסים עלי, אני מתנצל אומר להם שאני רוצה לקום לעבודה לא מפוחד בבקרים,הם מסכימים איתי...משפרים לי שהיהלומים עומדים להתיים שחזי בן דוד מכר לכולם הכל..ושזה היה שקר ואליה ואנשים לא ייקנו יותר יהלומים. אנחנו מגיעים לצבוע חניון בגשם,קבוצה אחת דובעת מסודר,המשפחה שלנו צובעת בבלגאן ולא אחיד,אני מנסה לצבוע אבל בכלל כמות המים הצבוע לא נדבק, אבא שלי מסמן ייאוש ונראה כאילו איבד תקווה אני מחבק אותו חיבוק חזק, בחיבוק הרגשתי איך הגוף שלי מחזיק אותו איך הגוף שלי חזק והוא נתמך בי. אמא אמרת לי פעמיים שדודו קיבל התקף לב,עשינו משהו שקשור בו...פעם ראשונה לא התייחסתי,היא מספרת לי פעם שנייה..ממש דאגנו לו. אני מגיע עם אבא או מישהו למקום שבו משחררים אותו ,אני מראה לקצין את הסימן שלי...היה מדים ..משהו עם סימן סודי של יהלום שמיחד אותי ואת אבא מהקבוצה ,הם עוטפים אותנו ומחבקים ולוקחים אותנו איתם...זהו...נגמר הסיוט.

אני בפגישה עם רוני ודוד ,הם כועסים

אני בפגישה עם רוני ודוד ,הם כועסים עלי, אני מתנצל אומר להם שאני רוצה לקום לעבודה לא מפוחד בבקרים,הם מסכימים איתי...משפרים לי שהיהלומים עומדים להסתיים שחזי מכר לכולם הכל..ושזה היה שקר ואליה ואנשים לא ייקנו יותר יהלומים. אנחנו מגיעים לצבוע חניון בגשם,קבוצה אחת צובעת מסודר,המשפחה שלנו צובעת לא אחיד,אני מנסה לצבוע אבל בכלל כמות המים הצבוע לא נדבק, אבא שלי מסמן ייאוש ונראה כאילו איבד תקווה אני מחבק אותו חיבוק חזק, בחיבוק הרגשתי איך הגוף שלי מחזיק אותו איך הגוף שלי חזק והוא נתמך בי. אמא אמרת לי פעמיים שדודו קיבל התקף לב,עשינו משהו שקשור בו...פעם ראשונה לא התייחסתי,היא מספרת לי פעם שנייה..ממש דאגנו לו. אני מגיע עם אבא או מישהו למקום שבו משחררים אותו ,אני מראה לקצין את הסימן שלי...היה בדגי צבא ..משהו עם סימן סודי של יהלום שמיחד אותי ואת אבא מהקבוצה ,הם עוטפים אותנו ומחבקים ולוקחים אותנו איתם...זהו...נגמר הסיוט.

פרושים נוספים לחלום עם ייאוש

ייאוש

לפי תודעה רוחנית תחושת מצב, רגש שלילי.

> חלומות נוספים המכילים 'ייאוש'

גלימה שחורה

לפי האמונה הרווחת החולם עוטה על עצמו בושה, צער חורבן וייאוש.

> חלומות נוספים המכילים 'גלימה שחורה'

> חיפוש סמלים בחלום עם ייאוש