Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ירקה

תפריט

מה הפירוש של ירקה בחלום, מה אומר ירקה בחלום?

ירקה

יריקה בחלום מראה על השפלה אשר חווינו או פחד מכשלון. אם יורשים עלינו בחלום אנחנו חשים מוקטנים, מוחלפשים, אך עם זאת כועסים ולא מבינים. יריקה מראה שלא תקשנו נכון עם אחרים. לפי האמונה הרווחת יריקה מראה על החלפה של מקום עבודה או מעבר מקום מגורים ויכולה גם לסמן רצון מיני לא ממומש.

> חלומות נוספים המכילים 'ירקה'

חלומות על ירקה

חלמתי שנכדתי חולה עשיתי לה אמבטיה ואז

חלמתי שנכדתי חולה עשיתי לה אמבטיה ואז בפה שלה היה ביצה קשה עם קליפה הוצאתי לה מהפה היא ירקה קליפות וכשהוצאתי מהאמבטיה היא שילשלה לתוך דלי גדול

פרושים נוספים לחלום עם ירקה

ירקה

יריקה בחלום מראה על השפלה אשר חווינו או פחד מכשלון. אם יורשים עלינו בחלום אנחנו חשים מוקטנים, מוחלפשים, אך עם זאת כועסים ולא מבינים. יריקה מראה שלא תקשנו נכון עם אחרים. לפי האמונה הרווחת יריקה מראה על החלפה של מקום עבודה או מעבר מקום מגורים ויכולה גם לסמן רצון מיני לא ממומש.

> חלומות נוספים המכילים 'ירקה'

> חיפוש סמלים בחלום עם ירקה