Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים

תפריט

מה הפירוש של יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים בחלום, מה אומר יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים בחלום?

יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים

לפי תודעה רוחנית קושי או בעיה שתצוצ

> חלומות נוספים המכילים 'יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים'

חלומות על יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים

פרושים נוספים לחלום עם יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים

יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים

לפי תודעה רוחנית קושי או בעיה שתצוצ

> חלומות נוספים המכילים 'יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים'

> חיפוש סמלים בחלום עם יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים