Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של כריתת רגל

תפריט

מה הפירוש של כריתת רגל בחלום, מה אומר כריתת רגל בחלום?

כריתת רגל

לפי תודעה רוחנית יכולת שלך להוא דבר לפועל נקלעת לקשיים

> חלומות נוספים המכילים 'כריתת רגל'

חלומות על כריתת רגל

פרושים נוספים לחלום עם כריתת רגל

כריתת

איבר שנכרת או נקטע בחלום מסמל אין אונות או אי יכולת לבצע דברים ולהוציא לפועל החלטות שלקחנו. ייתכן שיש מישהו שמפריע לנו או אמונה פנימית שמפריעה לנו להתקדם ובאה לידי ביטוי בקטיעה וכריתה. עלינו לחשוב מה מסמל עבורינו אותו איבר ומה מפריע לנו להתקדם. כריתת ראש, יתכן ואנחנו לא מסוגלים לקבל החלטה או חושבים באופן שונה. כריתת רגל, חסמים בעבודה וביכולת להוציא לפועל. כריתת יד או אצבע, איננו יכולים לדעת מה מפריע לנו ועלינו לחפש לעומק יותר מה הוא החסם ולמה אין לנו את הכוחות להתקדם.

> חלומות נוספים המכילים 'כריתת'

כריתת רגל

לפי תודעה רוחנית יכולת שלך להוא דבר לפועל נקלעת לקשיים

> חלומות נוספים המכילים 'כריתת רגל'

> חיפוש סמלים בחלום עם כריתת רגל