Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של לאמא שלי היו עיניים כחולות

תפריט

מה הפירוש של לאמא שלי היו עיניים כחולות בחלום, מה אומר לאמא שלי היו עיניים כחולות בחלום?

לאמא שלי היו עיניים כחולות

לפי תודעה רוחנית ההתייחסות היא לצבע הכחול אשר מראה על ערכים שקיבלת מבית ההורים מוסר , צדק , אינטלגנציה , רוחניות ועוד...

> חלומות נוספים המכילים 'לאמא שלי היו עיניים כחולות'

חלומות על לאמא שלי היו עיניים כחולות

פרושים נוספים לחלום עם לאמא שלי היו עיניים כחולות

לאמא שלי היו עיניים כחולות

לפי תודעה רוחנית ההתייחסות היא לצבע הכחול אשר מראה על ערכים שקיבלת מבית ההורים מוסר , צדק , אינטלגנציה , רוחניות ועוד...

> חלומות נוספים המכילים 'לאמא שלי היו עיניים כחולות'

> חיפוש סמלים בחלום עם לאמא שלי היו עיניים כחולות