Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של לבנדר

תפריט

מה הפירוש של לבנדר בחלום, מה אומר לבנדר בחלום?

לבנדר

לבנדר בחלום מראה על רפואה שלמה לפי האמונה הרווחת אדם חולה יבריא ויחזור לאיתנו. רפואת השם כהרף עין. מציאת תרופה וחזרה למוטב.

> חלומות נוספים המכילים 'לבנדר'

חלומות על לבנדר

פרושים נוספים לחלום עם לבנדר

לבנדר

לבנדר בחלום מראה על רפואה שלמה לפי האמונה הרווחת אדם חולה יבריא ויחזור לאיתנו. רפואת השם כהרף עין. מציאת תרופה וחזרה למוטב.

> חלומות נוספים המכילים 'לבנדר'

> חיפוש סמלים בחלום עם לבנדר