Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של לבנה

תפריט

מה הפירוש של לבנה בחלום, מה אומר לבנה בחלום?

לבנה

לבנה מלשון ירח מחובר לצד האחר של החולם ולאטר-אגו שלנו. הירח לרוב מבשר על שינוי הצפוח לחולם בדררך כלל מעבר מקום מגורים.לבנה מלשון לבן - הרצון שלנו להתנקות. החולם יודע כי עשה מעשה ועליו לכפר עליו.

> חלומות נוספים המכילים 'לבנה'

חלומות על לבנה

חלמתי שנפלה לי שן טוחנת והחזקתי אותה

חלמתי שנפלה לי שן טוחנת והחזקתי אותה ביד והיא נראתה כמו שן בינה רקוכה וגדולה ולבנה ואז הרגשתי בפה והרגשתי שחסרה לי שן אבל לא היה לא כאב לא דם ולא לחץ מזה תודה

פרושים נוספים לחלום עם לבנה

לבנה

לבנה מלשון ירח מחובר לצד האחר של החולם ולאטר-אגו שלנו. הירח לרוב מבשר על שינוי הצפוח לחולם בדררך כלל מעבר מקום מגורים.לבנה מלשון לבן - הרצון שלנו להתנקות. החולם יודע כי עשה מעשה ועליו לכפר עליו.

> חלומות נוספים המכילים 'לבנה'

קנגורו

קנגורו הנו סימן לחוסר יושר, חוסר תום לב ופעולה לא ישרה. על החולם לבדוק את עצמו ולומר את ברכת הלבנה ביום שנאמרת.

> חלומות נוספים המכילים 'קנגורו'

תקרה

לפי האמונה הרווחת אם התקרה החלום – לבנה וגבוהה – זו סימן לתקופה של שפע, שלווה ורוגע.

> חלומות נוספים המכילים 'תקרה'

> חיפוש סמלים בחלום עם לבנה