Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של להדליק נר

תפריט

מה הפירוש של להדליק נר בחלום, מה אומר להדליק נר בחלום?

להדליק נר

כאשר מדליקים נר זה לטובת אנשים שנפטרו בעולם שמעבר

> חלומות נוספים המכילים 'להדליק נר'

חלומות על להדליק נר

הגעתי לבית של סבתא שלי מצד אמא

הגעתי לבית של סבתא שלי מצד אמא שנפטרה ראיתי שכן שהדליק נרות שבת נכנסתי לתוך הבית לחפש מצית להדליק נרות שהיו מחוץ לבית בתוך ארונית.לכשמצאתי אש ויצאתי שוב להדליק את הנרות הבנתי שלא יום שישי היה ובחרתי לא להדליק את הנרות

חלמתי שאני ושתי אחיות שלי הולכות לבית

חלמתי שאני ושתי אחיות שלי הולכות לבית העלמין להדליק נר להורים שלנו שנפטרו כשהגענו ראינו את ההורים שלנו שוכבים על הקבר עטופים בסדין לבן הפנים דל אבא נראו יפות ושל אמא היו מכוסות ראיתי רק את הכיסוי ראש מהצד

פרושים נוספים לחלום עם להדליק נר

להדליק נר

כאשר מדליקים נר זה לטובת אנשים שנפטרו בעולם שמעבר

> חלומות נוספים המכילים 'להדליק נר'

ביקור של מת

לפי תודעה רוחנית לביקור של מת קיימות משמעויות רבות, אחת המשמעויות היא מסירת מסר ע"י המת. עם המת קרוב משפחה הוא מאותת כי הוא נמצא בסביבה ושומר , רצוי ללכת לקבר המת להדליק נר להתפלל וניתן לבקש משאלה, כמו כן להדליק נר נשמה בבית.

> חלומות נוספים המכילים 'ביקור של מת'

> חיפוש סמלים בחלום עם להדליק נר