Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של להתנקות

תפריט

מה הפירוש של להתנקות בחלום, מה אומר להתנקות בחלום?

להתנקות

הבנה כי ביצענו פשעים וחטאים. האדם בחלום מקבל על עצמו עול מלכות שמיים.

> חלומות נוספים המכילים 'להתנקות'

חלומות על להתנקות

אני בת 64 וחלמתי שאני נסעתי רחוק,

אני בת 64 וחלמתי שאני נסעתי רחוק, לאירוע רבת משתתפים ( הלויה או אזכרה) ופיתאום קיבלתי מחזור מוגבר ועם גושי דם מגעילים, נכנסתי לשירותים אבל לא הצלחתי להתנקות ולמצוא משהו שיספוג את זה

שיש לי קוצים על כל הגוף והמון

שיש לי קוצים על כל הגוף והמון קוצים על הגב אך אני מצליחה להוציא אותך מכל הגוף נכנסתי למקלחת בחלום להתנקות מהקוצים ויצאתי עם ושמתי פיגמה לבנה צחורה

פרושים נוספים לחלום עם להתנקות

צחורה

צחור מלשון הצבע הלבן - הרצון שלנו להתנקות. החולם יודע כי עשה מעשה ועליו לכפר עליו.

> חלומות נוספים המכילים 'צחורה'

לבנה

לבנה מלשון ירח מחובר לצד האחר של החולם ולאטר-אגו שלנו. הירח לרוב מבשר על שינוי הצפוח לחולם בדררך כלל מעבר מקום מגורים.לבנה מלשון לבן - הרצון שלנו להתנקות. החולם יודע כי עשה מעשה ועליו לכפר עליו.

> חלומות נוספים המכילים 'לבנה'

להתנקות

הבנה כי ביצענו פשעים וחטאים. האדם בחלום מקבל על עצמו עול מלכות שמיים.

> חלומות נוספים המכילים 'להתנקות'

> חיפוש סמלים בחלום עם להתנקות