Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של לחיים

תפריט

מה הפירוש של לחיים בחלום, מה אומר לחיים בחלום?

לחיים

לפי האמונה הרווחת ברכה "לחיים" מסמלת על כריתת ברית הסכם לנושא מסויים

> חלומות נוספים המכילים 'לחיים'

חלומות על לחיים

חלמתי שאנחנו אצל סבתא מצד אבי שתזכה

חלמתי שאנחנו אצל סבתא מצד אבי שתזכה לחיים ארוכים בבית הישן ופתאום סבתי שנפטרה לא מכבר יוצאת מהחדר וכולם אומרים שהיא התעוררה לחיים ואני אומרת אבל איך זה הגיוני אמא קיבלה את התעודת פטירה ואחר כך חיבקתי אותה חזק ושמחתי והכנתי לה עוגה

פרושים נוספים לחלום עם לחיים

אני מטיילת עם בעלי בחרמון

לפי תודעה רוחנית שואפת להגיע עם אישך לחיים ברמה גבוה יותר ואפילו כמו שהיה בהתחלה

> חלומות נוספים המכילים 'אני מטיילת עם בעלי בחרמון'

צופה לים שקט ובתוכו יש אנשים בשקיעה או זריחה

לפי תודעה רוחנית נותן לחיים לעבור לידך

> חלומות נוספים המכילים 'צופה לים שקט ובתוכו יש אנשים בשקיעה או זריחה'

דלת כחולה

לפי תודעה רוחנית פתח חדש לחיים התפתחות רוחנית

> חלומות נוספים המכילים 'דלת כחולה'

> חיפוש סמלים בחלום עם לחיים