Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של לטאה

תפריט

מה הפירוש של לטאה בחלום, מה אומר לטאה בחלום?

לטאה

לטאה בחלום זה סימן לניקיון. אדם אשר הליכלוך מפריע לו, יחלום על לטאה, גם במובן הגשמי של בית מלוכלך וגם במובן הרוחני של סדר ונקיון כפיים הטאה תסמל את הרצון לדבר אמת ולצאת נקי. החולם מסתיר משהו שהוא צריך להתוודות עליו.

> חלומות נוספים המכילים 'לטאה'

חלומות על לטאה

פרושים נוספים לחלום עם לטאה

לטאה

לטאה בחלום זה סימן לניקיון. אדם אשר הליכלוך מפריע לו, יחלום על לטאה, גם במובן הגשמי של בית מלוכלך וגם במובן הרוחני של סדר ונקיון כפיים הטאה תסמל את הרצון לדבר אמת ולצאת נקי. החולם מסתיר משהו שהוא צריך להתוודות עליו.

> חלומות נוספים המכילים 'לטאה'

לטאה גדולה בתוך ביצה

לפי תודעה רוחנית מצב הכלכלי שלך בסכנה

> חלומות נוספים המכילים 'לטאה גדולה בתוך ביצה'

לטאה בהקשר מסויים

לפי האמונה הרווחת עשוייה לרמוז על סוד של החולם שעלול להתגלות ולשמש כנשק בידי אויביו.

> חלומות נוספים המכילים 'לטאה בהקשר מסויים'

> חיפוש סמלים בחלום עם לטאה