Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ללדת

תפריט

מה הפירוש של ללדת בחלום, מה אומר ללדת בחלום?

ללדת

לפי האמונה הרווחת יהיו לכם תוכניות חדשות.

> חלומות נוספים המכילים 'ללדת'

חלומות על ללדת

אני בהריון ממש מתקדם, נושאת תינוק עבור

אני בהריון ממש מתקדם, נושאת תינוק עבור חברה שלי. העובר לא הצליח להתפתח אצלה ועבר להתפתח אצלי. אני הולכת לחדר לידה מחכה לרופא, מפחדת לעמוד כי מרגישה שהתינוק תכף יוצא. כורעת על הרצפה, בעלי זוחל אלי ומחבק אותי מאחור ואני מתחילה ללדת.

פרושים נוספים לחלום עם ללדת

שילדתי

לחלום על לידה זה סימן לברכה והצלחה. ללדת בנים, סימן לקניית דירה או נחלה וסימן להתחדשות.

> חלומות נוספים המכילים 'שילדתי'

ללדת

לפי האמונה הרווחת יהיו לכם תוכניות חדשות.

> חלומות נוספים המכילים 'ללדת'

ללדת בת

לפי תודעה רוחנית להביע רעיון מושלם או פרוייקט מפורט.

> חלומות נוספים המכילים 'ללדת בת'

> חיפוש סמלים בחלום עם ללדת