Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של לנקות

תפריט

מה הפירוש של לנקות בחלום, מה אומר לנקות בחלום?

לנקות

לפי האמונה הרווחת אם החולמת נשואה, והיא עושה ניקיון בחלום – זה רמז שהיחס אליה מצד בעלה ישתפר בקרוב, וילדים ירגישו טוב ונעים בבית.

> חלומות נוספים המכילים 'לנקות'

חלומות על לנקות

סבתא שנפטרה מתה עוזרת לה לנקות והיא

סבתא שנפטרה מתה עוזרת לה לנקות והיא רוצה לעזור גם כן עם הזבל אני פותחת את דלת הבית ורואה שהזבל הפוך אחר חיפשתי אותה ומצאתי אותה בשירותים עושה את צרכיה והיא כועסת מבואסת שלא היצליחה ליזרוק את הזבל לעזור ובסוף אני זרקתי לה

פרושים נוספים לחלום עם לנקות

לנקות

לפי האמונה הרווחת אם החולמת נשואה, והיא עושה ניקיון בחלום – זה רמז שהיחס אליה מצד בעלה ישתפר בקרוב, וילדים ירגישו טוב ונעים בבית.

> חלומות נוספים המכילים 'לנקות'

לרוץ בין טיפות הגשם

לפי תודעה רוחנית קיימת אפשרות לנקות עצמך מרגשות אולם לא ברור אם קיים רצון להיפטר מרגשות אלה.

> חלומות נוספים המכילים 'לרוץ בין טיפות הגשם'

מספרים - תשע

לפי האמונה הרווחת החלום רומז כי החולם חש רגשי אשמה בשל משהו שעשה, והוא אינו מצליח להירגע מכך. עליו לנסות ולבקש סליחה בכדי לנקות את מצפונו.

> חלומות נוספים המכילים 'מספרים - תשע'

> חיפוש סמלים בחלום עם לנקות