Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של לתלות כביסה

תפריט

מה הפירוש של לתלות כביסה בחלום, מה אומר לתלות כביסה בחלום?

לתלות כביסה

לפי האמונה הרווחת ייתכן רווח, או זכייה, או קבלת ירושה.

> חלומות נוספים המכילים 'לתלות כביסה'

חלומות על לתלות כביסה

בחלום אני באה לתלות כביסה בחבל כביסה

בחלום אני באה לתלות כביסה בחבל כביסה של חמותי וגיסתי אישתו של אח של בעלי אומרת לי אל תתלי פה כביסה זה בית שלי והיא יושבת לאכול גלידה ומסתכלת עליי אך בכל זאת אני תולה את הכביסה

בחלום אני באה לתלות כביסה בחבל כביסה

בחלום אני באה לתלות כביסה בחבל כביסה של חמותי וגיסתי אישתו של אח של בעלי אומרת לי אל תתלי פה כביסה זה בית שלי והיא יושבת לאכול גלידה ומסתכלת עליי אך בכל זאת אני תולה את הכביסה

פרושים נוספים לחלום עם לתלות כביסה

לתלות כביסה

לפי האמונה הרווחת ייתכן רווח, או זכייה, או קבלת ירושה.

> חלומות נוספים המכילים 'לתלות כביסה'

> חיפוש סמלים בחלום עם לתלות כביסה