Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של מבנה

תפריט

מה הפירוש של מבנה בחלום, מה אומר מבנה בחלום?

מבנה

לפי האמונה הרווחת לראות בניין גדול וגבוה בחלום מבשר שבקרוב בחייך יתרחש משהו שישנה את הבנתך על טוב ועל רע.

> חלומות נוספים המכילים 'מבנה'

חלומות על מבנה

חלמתי על שלושה נמרים שיש להם זנב

חלמתי על שלושה נמרים שיש להם זנב של דג והנמרים הולכים במעגל על עץ. הנמרים נראים מאיימים בחלום. הם שואגים עלי. אני עומדת עם בעלי ואומרת לו תראה זה נמר ואז רצה לתוך מבנה (לא הבית שלנו).

פרושים נוספים לחלום עם מבנה

חדר בתוך בית

לפי האמונה הרווחת מבוך פנימי אשר נמצא בתוך המבנה האישי שלך

> חלומות נוספים המכילים 'חדר בתוך בית'

מבנה

לפי האמונה הרווחת לראות בניין גדול וגבוה בחלום מבשר שבקרוב בחייך יתרחש משהו שישנה את הבנתך על טוב ועל רע.

> חלומות נוספים המכילים 'מבנה'

מסגד

לפי האמונה הרווחת לראות מבנה של מסגד בחלום מצביע על מאורעות בלתי רגילים בחייך.

> חלומות נוספים המכילים 'מסגד'

> חיפוש סמלים בחלום עם מבנה