Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של מבצע

תפריט

מה הפירוש של מבצע בחלום, מה אומר מבצע בחלום?

מבצע

לפי תודעה רוחנית משימה שיש לעשות

> חלומות נוספים המכילים 'מבצע'

חלומות על מבצע

אני מטילת אם אמא שלי שנפטרה לפני

אני מטילת אם אמא שלי שנפטרה לפני 7 שנים ובעלה שכם הוא נפטר באמצע הטיול הם עוצרים לקנות נעלים ואז בעלה אומר לי כשהם פוגשים אותי שוב איפה נעלמת רציתי לקנות לך גם נעלים הייה מבצע ואז אני עונה לו אני יקנה לי כבר בחודש הבא

פרושים נוספים לחלום עם מבצע

סלטה באוויר

לפי האמונה הרווחת אם חולם מבצע סלטה – הוא יעשה מעשה שאף אחד לא ציפה ממנו.

> חלומות נוספים המכילים 'סלטה באוויר'

מבצע

לפי תודעה רוחנית משימה שיש לעשות

> חלומות נוספים המכילים 'מבצע'

> חיפוש סמלים בחלום עם מבצע