Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של מסירת מפתח

תפריט

מה הפירוש של מסירת מפתח בחלום, מה אומר מסירת מפתח בחלום?

מסירת מפתח

לפי האמונה הרווחת אם אישה בחלום מוסרת למישהו מפתח - סימן שהיא תזיק לכבודה ולמוניטין שלה בגלל דיבוריה המטופשים.

> חלומות נוספים המכילים 'מסירת מפתח'

חלומות על מסירת מפתח

פרושים נוספים לחלום עם מסירת מפתח

מסירת מפתח

לפי האמונה הרווחת אם אישה בחלום מוסרת למישהו מפתח - סימן שהיא תזיק לכבודה ולמוניטין שלה בגלל דיבוריה המטופשים.

> חלומות נוספים המכילים 'מסירת מפתח'

> חיפוש סמלים בחלום עם מסירת מפתח