Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של מספר

תפריט

מה הפירוש של מספר בחלום, מה אומר מספר בחלום?

מספר

מספרים בחלום מסמלים דברים רבים ולכל מספר הפירוש השונה שלו בחלום. נא לחפש לפי מספר ואז את המספר עצמו. כמו לדוגמא: מספר 8.

> חלומות נוספים המכילים 'מספר'

חלומות על מספר

חלמתי שיש אדם מבוגר שאני דואגת לו

חלמתי שיש אדם מבוגר שאני דואגת לו שומרת עליו במהלך החלום אני נותנת לו אוכל דרך החלון אני מאכילה אותו משם ואז אמא שלי אומרת לי ללכת לחדר אחר בבית כי הם רוצים לשבת לראות טלויזיה בסלון היא שופחת חומר שיש לו רייח חזק כמו חומר לשטיפה ואז אני מסתכלת עליו ואחר כך לא ראיתי אותו יותר הוא נעלם אחר כך אני פוגשת ילדה שגם לה אני דואגת ואני שומרת עליה אנחנו נפרדות שהיא נכנסת למונית עם עוד שני אנשים שאני דואגת לה וגם אמא שלי עומדת לידי הרגיש לי כאילו אמא שלי מנסה להרחיק אותי מהם כאילו היא דואגת לי בחלום אחר כך אני הולכת לתחרות שירה בבית של אחותי היא מספרת שהיא הכירה משהו והיא עומדת להתחתן איתו אני שרה בחלום וזהו

שעון קיר בחדר גדול ישנן מספר שעוני

שעון קיר בחדר גדול ישנן מספר שעוני קיר מודרניים וישנים תלויים כולם על הקיר אני הייתי בחלל החדר מישהו הופיע ורצה שעון הוא לקח את שעון קיר ישן כמו השעוני קוקיה של פעם

פרושים נוספים לחלום עם מספר

זוגי

חלומות על דברים זוגיים מלשון מספר זוגי וסימטריה הם חלומות על יופי. לחלום על בן זוג אנא ראו בן זוג בחלום.

> חלומות נוספים המכילים 'זוגי'

שממית בחלום

שלמה המלך אמר אשרי מי ששממיות דרות בביתו. שממית בבית זה דבר מאוד נפוץ. ושלמה המלך החכם מכל אדם ידע לדבר עם חיות. יש מספרים שהשממית באה למקומות נקיים בלבד. השממית היא ההשגחה העליונה הדרה בביתך ורואה את כל מעשיך. באם השממית מתבוננת עליך בחלום סימן שיש לבצע ניקיון וסדר.

> חלומות נוספים המכילים 'שממית בחלום'

שממית

שלמה המלך אמר אשרי מי ששממיות דרות בביתו. שממית בבית זה דבר מאוד נפוץ. ושלמה המלך החכם מכל אדם ידע לדבר עם חיות. יש מספרים שהשממית באה למקומות נקיים בלבד. השממית היא ההשגחה העליונה הדרה בביתך ורואה את כל מעשיך. באם השממית מתבוננת עליך בחלום סימן שיש לבצע ניקיון וסדר.

> חלומות נוספים המכילים 'שממית'

> חיפוש סמלים בחלום עם מספר