Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של מספרה

תפריט

מה הפירוש של מספרה בחלום, מה אומר מספרה בחלום?

מספרה

לפי האמונה הרווחת אתם שואפים להצלחה,למעמד גבוה יותר ולהכרה במעשיכם. אתם מוכנים להיאבק על עקרונותיכם עד שתשיגו אותם.

> חלומות נוספים המכילים 'מספרה'

חלומות על מספרה

. חלמתי שאמא שלי לוקחת אותי למספרה

. חלמתי שאמא שלי לוקחת אותי למספרה להסתפר ואני בוכה שאני לא רוצה להסתפר ואמרתי לאמא שלי שאני רוצה בובה והיא אמרה לי שאם אני לא מסתפרת היא לא קונה לי ומושיבים אותי בכוח על הכסא ואני בוכה שאני לא רוצה להסתפר ואז חזרנו לבית שלי והיא צעקה עלי למה לא הסתפרתי ומאז היא לא דיברה איתה ולא קנתה לי בובה

פרושים נוספים לחלום עם מספרה

מספרה- תספורת

לפי תודעה רוחנית התחדשות

> חלומות נוספים המכילים 'מספרה- תספורת'

מספרה

לפי האמונה הרווחת אתם שואפים להצלחה,למעמד גבוה יותר ולהכרה במעשיכם. אתם מוכנים להיאבק על עקרונותיכם עד שתשיגו אותם.

> חלומות נוספים המכילים 'מספרה'

> חיפוש סמלים בחלום עם מספרה