Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של מסריח

תפריט

מה הפירוש של מסריח בחלום, מה אומר מסריח בחלום?

מסריח

לחלום על משהו מסריח בעל ריח לא טוב בחלום יכול להצביע על כמה דברים. על פי האמונה הרווחת ייתכן ומדובר במחלה אצל החולם שעדיין לא התגלתה. באופן יותר כללי משהו מסריח בחלום מראה על משהו בחיי החולם שלא נראה טוב, ייתכן ועסקה מתקדמת, קניית בית, אירועים משפחתיים שמשהו לא נראה בהם טוב ולא מסתדר לפי ההגיון מתערבב בחלום ונראה כמשהו מסריח.

> חלומות נוספים המכילים 'מסריח'

חלומות על מסריח

על סבתא שלי שאני ובת דודה שלי

על סבתא שלי שאני ובת דודה שלי בהריון והיא נוגעת לבת דודה שלי בבטן בחיוך אומרת לה מזל טוב וממני היא מתעלמת ואז אחות של אמא שלי מוציאה פלטת שיניים תותבות אהובות מסריחות ומראה את זה לסבתא שלי

שהיה בור ליד הדלת שלי עם מים

שהיה בור ליד הדלת שלי עם מים מסריחים והיה כתוב על הבור:דושן ואז חנן זה שנפטר ישב שם עם חיוך ואמר תסתכלי תסתכלי והוא אמר״איך לא הקשבתם לי אני אמרתי לכם ושיחקתם אותה״ ואז הוא אמר זהו . זה הסוף של הדושן

פרושים נוספים לחלום עם מסריח

מסריח

לחלום על משהו מסריח בעל ריח לא טוב בחלום יכול להצביע על כמה דברים. על פי האמונה הרווחת ייתכן ומדובר במחלה אצל החולם שעדיין לא התגלתה. באופן יותר כללי משהו מסריח בחלום מראה על משהו בחיי החולם שלא נראה טוב, ייתכן ועסקה מתקדמת, קניית בית, אירועים משפחתיים שמשהו לא נראה בהם טוב ולא מסתדר לפי ההגיון מתערבב בחלום ונראה כמשהו מסריח.

> חלומות נוספים המכילים 'מסריח'

> חיפוש סמלים בחלום עם מסריח