Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של מפלצת

תפריט

מה הפירוש של מפלצת בחלום, מה אומר מפלצת בחלום?

מפלצת

יצר בתוכינו מעין רצון פנימי ליצירה והגשמה עצמית שאנחנו מפחדים ממנו אבל הוא חזק מאיתנו ורוצה לצאת החוצה ולהגשים את עצמו. אחנו חייבים לממש את מאווינו. לאו דווקא לרעה אלא רצון להגשמה עצמית.

> חלומות נוספים המכילים 'מפלצת'

חלומות על מפלצת

ראיתי בחלום כלב ענק מפלצתי שבא לתקוף

ראיתי בחלום כלב ענק מפלצתי שבא לתקוף אותי אבל אז הוא עצר והסתכלתי לצד שני וראיתי מסוק עם פנים מרושעות שבא לתקוף אותי ושניה לפני שהוא נגע בי התעוררתי

קרן אור על איילה. עורב עם מלא

קרן אור על איילה. עורב עם מלא עיינים. מערה לבנה ולחה מאוד. מפלצת לבנה עם ריר שחור בפה שלה מסתכלת עלי. ילד קטן.

פרושים נוספים לחלום עם מפלצת

מפלצת

יצר בתוכינו מעין רצון פנימי ליצירה והגשמה עצמית שאנחנו מפחדים ממנו אבל הוא חזק מאיתנו ורוצה לצאת החוצה ולהגשים את עצמו. אחנו חייבים לממש את מאווינו. לאו דווקא לרעה אלא רצון להגשמה עצמית.

> חלומות נוספים המכילים 'מפלצת'

מפלצת הורגת טלה קטן

לפי תודעה רוחנית את רואה את עצמך או כמפלצת או כטלה

> חלומות נוספים המכילים 'מפלצת הורגת טלה קטן'

מפלצת , מפלצות

לפי האמונה הרווחת פחד, חרדה ובריחה מהתמודדות ומהאמת המפחידה.

> חלומות נוספים המכילים 'מפלצת , מפלצות'

> חיפוש סמלים בחלום עם מפלצת