Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של מפרכסת

תפריט

מה הפירוש של מפרכסת בחלום, מה אומר מפרכסת בחלום?

מפרכסת

לחלום שאתה מפרכס או מפרכסת - משהו תורד את מנוחתך ואינך יודע מה הוא. רצוי לבצע מבט פנימה.

> חלומות נוספים המכילים 'מפרכסת'

חלומות על מפרכסת

חלמתי שיורים בי בגב. אני מרגישה את

חלמתי שיורים בי בגב. אני מרגישה את היריות וממש בטוחה שכבר הולכת למות. אני מפרכסת ויש בי את כל הסימנים של המוות. והכל ממשי לגמרי כאילו שזה אמיתי. אבל אני קמה ואפילו מוציאים לי את הכדור מהגב. אך החור נשאר.

חלמתי שיורים בי בגב אני מרגישה את

חלמתי שיורים בי בגב אני מרגישה את היריות וממש בטוחה שכבר הולכת למות אני מפרכסת ויש בי את כל הסימנים של המוות והכל ממשי לגמרי כאילו שזה אמיתי אבל אני קמה ואפילו מוציאים לי את הכדור מהגב אך החור נשאר

פרושים נוספים לחלום עם מפרכסת

מפרכסת

לחלום שאתה מפרכס או מפרכסת - משהו תורד את מנוחתך ואינך יודע מה הוא. רצוי לבצע מבט פנימה.

> חלומות נוספים המכילים 'מפרכסת'

> חיפוש סמלים בחלום עם מפרכסת