Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של משרד

תפריט

מה הפירוש של משרד בחלום, מה אומר משרד בחלום?

משרד

לפי האמונה הרווחת אם החולם רואה את עצמו כעובד במשרד, למרות שזה לא כך – סימן שהוא כמהה לשינויים. ייתכן שהשינויים יהיו קשורים לעבודה.

> חלומות נוספים המכילים 'משרד'

חלומות על משרד

נוסעת לכיוון המשרד, מקום העבודה שלי, בדרך

נוסעת לכיוון המשרד, מקום העבודה שלי, בדרך אחרת שלא ממש מגיעה לחנייה מתחת לבניין כי יש שם אין כניסה, אבל נסעתי בכיוון הזה, במקום שכבר אי אפשר לנסןע עם האוטו נעצרתי והמשכתי ברגל אבל הדרך היתה כולה הרים, סלעים, ובוץ של אדמת מדבר עם מים ואני הולכת על המים בכיף שלי, אבל לוקח המון זמן חהגיע למשרד

פרושים נוספים לחלום עם משרד

משרד

לפי האמונה הרווחת אם החולם רואה את עצמו כעובד במשרד, למרות שזה לא כך – סימן שהוא כמהה לשינויים. ייתכן שהשינויים יהיו קשורים לעבודה.

> חלומות נוספים המכילים 'משרד'

משרד נסיעות

לפי תודעה רוחנית אם את/ה עובד/ת במשרד נסיעות, סימן שמארגן/ת שינויים לאנשים אחרים. אם נכנסת למשרד נסיעות, סימן שמבקש/ת לעשות שינויים.

> חלומות נוספים המכילים 'משרד נסיעות'

> חיפוש סמלים בחלום עם משרד