Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של משתה

תפריט

מה הפירוש של משתה בחלום, מה אומר משתה בחלום?

משתה

לפי האמונה הרווחת הצלחה בחברה.

> חלומות נוספים המכילים 'משתה'

חלומות על משתה

היי חלמתי שאני צועדת בשיירה של לוויה

היי חלמתי שאני צועדת בשיירה של לוויה וכולם לובשים בגדים שחורים.ואז הגרוש שלי והגרושה שלו נכנסים לתוך בית כנסת ועורכים שם טקס גירושין והיא מאושרת כזה ורצה מהר ומלא אנשים ומשתה ואוכל. והיא מחייכת אליי. ואומרת לי את רואה גמאני לא הסתדרתי איתו...

פרושים נוספים לחלום עם משתה

משתה

לפי האמונה הרווחת הצלחה בחברה.

> חלומות נוספים המכילים 'משתה'

> חיפוש סמלים בחלום עם משתה