Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של נופלת

תפריט

מה הפירוש של נופלת בחלום, מה אומר נופלת בחלום?

נופלת

לחלום על נפילה זה סימן על ריב שהיה עם מישהו קרוב והריב או העניין אינו פתור עד סופו.

> חלומות נוספים המכילים 'נופלת'

חלומות על נופלת

יושבת בסלון בצהריים ערב חג שבועות דפיקה

יושבת בסלון בצהריים ערב חג שבועות דפיקה בדלת בעלי קם ליראות מי שומעת שמישהו מחפשת כתובת ברזיל לברזיל.. קמה לעזור לפתע רואה את אימי בדלת נראת טוב מחייכת אלי אני נופלת לזרועתיה ובוכה ובוכה מיתעוררת רואה הודעה בטל לברכה למסור שם האמא כל זה בצהריים

כעס על אמא שלא מאמינה לי שהשתגעתי

כעס על אמא שלא מאמינה לי שהשתגעתי ואני מכה אותה שתאמין לי ואז אני מרגישה שהתקרה זזה ונופלת עלי ואני צועקת ומבקשת שאמא שלי תבוא והיא לא מוכנה וכןעסת עלי שהכיתי אותה

פרושים נוספים לחלום עם נופלת

נופלת

לחלום על נפילה זה סימן על ריב שהיה עם מישהו קרוב והריב או העניין אינו פתור עד סופו.

> חלומות נוספים המכילים 'נופלת'

סוכה נופלת

לפי האמונה הרווחת המסר של הסוכה הינו כמו של אוהל ולכן סוכה שנופלת רומזת כי הקרקע עליה עומד החולפ ,אינה יציבה,ועליו לשים לב ולהיות עירני לכל מה שהוא עומד לעשות.

> חלומות נוספים המכילים 'סוכה נופלת'

> חיפוש סמלים בחלום עם נופלת