Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של נחיריים

תפריט

מה הפירוש של נחיריים בחלום, מה אומר נחיריים בחלום?

נחיריים

שיצא דם מנחיריו - יחלה ויתרפא. אם נתלכלך בדם - הפסיד ממונו.

> חלומות נוספים המכילים 'נחיריים'

חלומות על נחיריים

פרושים נוספים לחלום עם נחיריים

נחיריים

שיצא דם מנחיריו - יחלה ויתרפא. אם נתלכלך בדם - הפסיד ממונו.

> חלומות נוספים המכילים 'נחיריים'

> חיפוש סמלים בחלום עם נחיריים