Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של נחל מים

תפריט

מה הפירוש של נחל מים בחלום, מה אומר נחל מים בחלום?

נחל מים

לפי האמונה הרווחת סימן חיובי במיוחד לאומנים. החלום מבשר טיולים מעניינים והרבה התרשמויות חדשות.

> חלומות נוספים המכילים 'נחל מים'

חלומות על נחל מים

חלמתי שאני הולכת עם חברה והילדים יחד

חלמתי שאני הולכת עם חברה והילדים יחד לטייל במערה בגלל שהיא רצתה להראות לילדה שלה את המערה כשביקשתי לצאת מהמערה כי מסוכן הבת שלי מעדה נכנסה למין נחל מים ומייד הושטתי אותה ביידי והובלתי אותה החוצה הילדים כולם היו בחוץ ואז אני רואה שיש בידי בובה ולא הבת שלי בידי. פתאום כאילו שעיני רואות כי הילדה נמצאת בתוך כלוב בתוך המערה עם ערבים שדורשים כופר ושלחו לי למייל. ובמקביל שוטרים הגיעו ובדקו את המערה ואומרים לי כי אין אף אחד במערה ואני רבה איתם.שהילדה שלי שם. אז אני בסוך נכנסתי לחפש את הילדה שלי למרו. שאמרו לי שאין שם דבר . ואז אני מגלה את הבת שלי בתול כלוב אם עוד ילדים וערבים מבקשים כופר. אני מוציאה והיא לא מדברת לוקחת אותה יוצאת מהמערה ושוב יש ביידי בובה ולא את הבת שלי . שוב אני מתעצבנת היכן היא ושוב השוטרים אורמים לי כי אין דבר במערה אך אני נכנסת ושוב אני רואה את הבת שלי בכלוב יחד עם עוד ילדים שרוהיים ברצפה מתחתם יש משהו כימיקלי והילדים לא מדברים רק מזיעים ולקחת את הילדה לאחר מאבק מול הערבים ויצאתי מין המערה ואז התעוררתי ..

פרושים נוספים לחלום עם נחל מים

נחל מים

לפי האמונה הרווחת סימן חיובי במיוחד לאומנים. החלום מבשר טיולים מעניינים והרבה התרשמויות חדשות.

> חלומות נוספים המכילים 'נחל מים'

נחל מים שמגיע עד לחנות

לפי תודעה רוחנית הרגשות מובילות אותך ללמוד לשלוט בהם.

> חלומות נוספים המכילים 'נחל מים שמגיע עד לחנות'

> חיפוש סמלים בחלום עם נחל מים