Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ניקיון

תפריט

מה הפירוש של ניקיון בחלום, מה אומר ניקיון בחלום?

ניקיון

לפי האמונה הרווחת אתה חש כי נטל כבד רובץ עליך, קשה לך לשאתו. למרות זאת תה מתמיד בכך ולבסוף תתגבר ותמצא את ההצלחה.

> חלומות נוספים המכילים 'ניקיון'

חלומות על ניקיון

שטיח מלוכלך חלמתי שאני וגיסתי ז״ל, שנפטרה

שטיח מלוכלך חלמתי שאני וגיסתי ז״ל, שנפטרה לפני כשלוש שני ממחלה קשה, מנקות את הבית ולא מרימות את השטיח שהוא מאוד מלוכלך, תוך כדי הניקיון אני לא מבינה למה וגם חושבת כמה ביססתי יפה פניה מאירות.

פרושים נוספים לחלום עם ניקיון

שממית בחלום

שלמה המלך אמר אשרי מי ששממיות דרות בביתו. שממית בבית זה דבר מאוד נפוץ. ושלמה המלך החכם מכל אדם ידע לדבר עם חיות. יש מספרים שהשממית באה למקומות נקיים בלבד. השממית היא ההשגחה העליונה הדרה בביתך ורואה את כל מעשיך. באם השממית מתבוננת עליך בחלום סימן שיש לבצע ניקיון וסדר.

> חלומות נוספים המכילים 'שממית בחלום'

שממית

שלמה המלך אמר אשרי מי ששממיות דרות בביתו. שממית בבית זה דבר מאוד נפוץ. ושלמה המלך החכם מכל אדם ידע לדבר עם חיות. יש מספרים שהשממית באה למקומות נקיים בלבד. השממית היא ההשגחה העליונה הדרה בביתך ורואה את כל מעשיך. באם השממית מתבוננת עליך בחלום סימן שיש לבצע ניקיון וסדר.

> חלומות נוספים המכילים 'שממית'

לטאה

לטאה בחלום זה סימן לניקיון. אדם אשר הליכלוך מפריע לו, יחלום על לטאה, גם במובן הגשמי של בית מלוכלך וגם במובן הרוחני של סדר ונקיון כפיים הטאה תסמל את הרצון לדבר אמת ולצאת נקי. החולם מסתיר משהו שהוא צריך להתוודות עליו.

> חלומות נוספים המכילים 'לטאה'

> חיפוש סמלים בחלום עם ניקיון