Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של נעל קרועה

תפריט

מה הפירוש של נעל קרועה בחלום, מה אומר נעל קרועה בחלום?

נעל קרועה

לפי תודעה רוחנית אתה עלול לפגוע ברגשותיו של אחר ( לפי הקבלה)

> חלומות נוספים המכילים 'נעל קרועה'

חלומות על נעל קרועה

פרושים נוספים לחלום עם נעל קרועה

נעל קרועה

לפי תודעה רוחנית אתה עלול לפגוע ברגשותיו של אחר ( לפי הקבלה)

> חלומות נוספים המכילים 'נעל קרועה'

> חיפוש סמלים בחלום עם נעל קרועה