Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של נעליים

תפריט

מה הפירוש של נעליים בחלום, מה אומר נעליים בחלום?

נעליים

לפי תודעה רוחנית קשר לקרקע, למציאות.

> חלומות נוספים המכילים 'נעליים'

חלומות על נעליים

במקום שאני עובדת פרצה דלקה לא היה

במקום שאני עובדת פרצה דלקה לא היה לי טלפון להתקשר רק טלפון של אמא שלי שלא עובד רצתי להביא מים בכלי אחד היו דגי זהב בכלי אחר זרעים חזרתי לדלקה והצלחתי להשתלט עליה עם הנעליים שלי

פרושים נוספים לחלום עם נעליים

נעליים אדומות

לפי תודעה רוחנית אהבה חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'נעליים אדומות'

נעליים קרועות

לפי האמונה הרווחת אם החולם רואה את עצמו בנעליים קרועות - החלום מבשר מחלה ועוני.

> חלומות נוספים המכילים 'נעליים קרועות'

נעליים ישנות נוחות

לפי תודעה רוחנית מפחד משינויים

> חלומות נוספים המכילים 'נעליים ישנות נוחות'

> חיפוש סמלים בחלום עם נעליים