Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של נעלים

תפריט

מה הפירוש של נעלים בחלום, מה אומר נעלים בחלום?

נעלים

לפי תודעה רוחנית דרך חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'נעלים'

חלומות על נעלים

אני מטילת אם אמא שלי שנפטרה לפני

אני מטילת אם אמא שלי שנפטרה לפני 7 שנים ובעלה שכם הוא נפטר באמצע הטיול הם עוצרים לקנות נעלים ואז בעלה אומר לי כשהם פוגשים אותי שוב איפה נעלמת רציתי לקנות לך גם נעלים הייה מבצע ואז אני עונה לו אני יקנה לי כבר בחודש הבא

פרושים נוספים לחלום עם נעלים

אבנים בנעל

לפי תודעה רוחנית הנעלים משקפות בד"כ את התקדמותנו ואת הדרך בה אנו עושים דרכנו במהלך החיים. אבנים בנעלים רוזות על כך שהדרך בה אנחנו הולכים או מתייחסים להתפתחותנו איננה נכונה כל כך.

> חלומות נוספים המכילים 'אבנים בנעל'

נעלים

לפי תודעה רוחנית דרך חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'נעלים'

נעלים גדולות

לפי תודעה רוחנית אתה לא מתטים למה שאתה עושה או ששאיםותיך לא תואמות את המציאות

> חלומות נוספים המכילים 'נעלים גדולות'

> חיפוש סמלים בחלום עם נעלים