Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של נפילה

תפריט

מה הפירוש של נפילה בחלום, מה אומר נפילה בחלום?

נפילה

לפי האמונה הרווחת חוסר וודאות, חוסר ביטחון עצמי.

> חלומות נוספים המכילים 'נפילה'

חלומות על נפילה

פרושים נוספים לחלום עם נפילה

נופל

חלומות על נפילה הן חלומות נפוצים מאוד. כמו חלוך על תעופה וטיסה החלום כך לפני שאנחנו שוקעים בשינה עמוקה אנחנו חולמים שאנו נופלים. לעיטים כאשר פוגעים ברצפה אחרי הנפילה מתעוררים. כאשר משהו אחר נופל בחלום סימן שאנחנו מבקשים ברעתו.

> חלומות נוספים המכילים 'נופל'

נופלת

לחלום על נפילה זה סימן על ריב שהיה עם מישהו קרוב והריב או העניין אינו פתור עד סופו.

> חלומות נוספים המכילים 'נופלת'

נפילה ממדרגות

לפי תודעה רוחנית כשלון או הפסד

> חלומות נוספים המכילים 'נפילה ממדרגות'

> חיפוש סמלים בחלום עם נפילה