Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של נשים

תפריט

מה הפירוש של נשים בחלום, מה אומר נשים בחלום?

נשים

לפי האמונה הרווחת לראות נשים בחלום מסמל תככים ומזימות

> חלומות נוספים המכילים 'נשים'

חלומות על נשים

היו אנשים לא זוכרת ואז ראיתי את

היו אנשים לא זוכרת ואז ראיתי את התיק פתוח והכסף ישנו וסגרתי שלא יראו אבל לא זוכרת מה היה רק שפתאום ראיתי שאני תופסת שקית שהיא לא שלי והבנתי שהחליפו את התיק שלי בשקית כי כנראה ראו את הכסף

פרושים נוספים לחלום עם נשים

דרישת שלום

לקבל דרישת שלום בחלום מסמל קשר שלנו עם האדם אשר מסר לנו את דרישת השלום בחלום. זו היא תודעה רוחנית אשר מעבר למילים עצמם ולקשר שהיה או שעדיין קיים עם אותו אדם אשר מסר לנו דרישת שלום בחלום. זה יכול להיות מקרוב משפחה או חבר אפילו מאהובים ונאהבים ישנים ואולי אף ממורים ואנשים אשר הישפיעו אלינו בחיינו שמוסרים לנו דרישת שלום בחלום.

> חלומות נוספים המכילים 'דרישת שלום'

לנגן

לנגן בחלום בכלי נגינה מסמל הרמוניה שלווה. לפי האמונה הרווחת נגינה היא קורטוב של גן עדן ולכן אדם אשר שומע מנגינה בחלום או מנגנן בעצם מסמל את היכולת שלו לחיות בהרמוניה מלאה וסינכרון עם הסביבה, הטבע והאנשים שסביבו או סביבה.

> חלומות נוספים המכילים 'לנגן'

חולדה

לפי האמונה הרווחת חולדה בחלום מסמלת מחלה או צרות. חולדה רצה נסיון לברוח מצרות. ייתכן גם אנשים רעים חורשי מזימות כנגדכם.

> חלומות נוספים המכילים 'חולדה'

> חיפוש סמלים בחלום עם נשים