Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של סוכריות

תפריט

מה הפירוש של סוכריות בחלום, מה אומר סוכריות בחלום?

סוכריות

לפי האמונה הרווחת החלום רומז על פרשיות אהבים באופק.

> חלומות נוספים המכילים 'סוכריות'

חלומות על סוכריות

חלמתי על ילדה קטנה שאוהבת אותי ויש

חלמתי על ילדה קטנה שאוהבת אותי ויש לה אובססיה אליי ואמא שלי קלטה אותה ואמרה לי באוזן שהילדה היא שד ושאני צריכה ללכת לקנות סוכריות כדי לבצע תפילה שתעיף אותה ממני אמרתי לילדה ללכת לבית ספר וסגרתי אחריה את הדלת ונעלתי אותה היא ניסתה לפרוץ את הדלת והדלת לא הפסיקה לרעוד עד שנכנסה מסביב משהי עם הילדה ואמרה שהיא מנסה להיכנס ולא מצליחה והילדה ישר רצה אליי לחבק אותי

סוכריות על מקל שאני אוכלת אותה הסוכרינ

סוכריות על מקל שאני אוכלת אותה הסוכרינ הייתה בצורה לב אדומה ושהיא ניתקעה לי בשיינים ניתפסה ממש וניסיתי להוציא אותה בכוח וזנ גרם לכאבים פייזים אחרי החלום שקמתי

פרושים נוספים לחלום עם סוכריות

סוכריות

לפי האמונה הרווחת החלום רומז על פרשיות אהבים באופק.

> חלומות נוספים המכילים 'סוכריות'

> חיפוש סמלים בחלום עם סוכריות