Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של סוסה

תפריט

מה הפירוש של סוסה בחלום, מה אומר סוסה בחלום?

סוסה

לפי האמונה הרווחת אם בחלום הסוסה בשדה מראה - החלום מבשר הצלחה בעסקים ושותפים אמינים. לאישה צעירה החלום מבשר נישואים באושר וילדים יפים.

> חלומות נוספים המכילים 'סוסה'

חלומות על סוסה

פרושים נוספים לחלום עם סוסה

סוסה

לפי האמונה הרווחת אם בחלום הסוסה בשדה מראה - החלום מבשר הצלחה בעסקים ושותפים אמינים. לאישה צעירה החלום מבשר נישואים באושר וילדים יפים.

> חלומות נוספים המכילים 'סוסה'

סוסה שהמליטה סייח

לפי תודעה רוחנית רעיון גדול שמביא לרעיון חדש

> חלומות נוספים המכילים 'סוסה שהמליטה סייח'

> חיפוש סמלים בחלום עם סוסה