Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של סיכה

תפריט

מה הפירוש של סיכה בחלום, מה אומר סיכה בחלום?

סיכה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על רכילות, עלבונות, ויכוחים, מריבות.

> חלומות נוספים המכילים 'סיכה'

חלומות על סיכה

פרושים נוספים לחלום עם סיכה

סיכות

לראות סיכה או סיכות בחלום יכול לסמל על משהו שמציק לנו. סיכות ראש משהו המציק לנו וטורד את מוחינו ומנוחתינו. סיכה הינהדבר קטן אשר בורח מהזכרון ואיננו יכולים לשים עליו את האצבע אלא אם כן נתרכז ונפנה אליו את מבטינו. כך גם סיכות המופיעות בחלום מרמזות על בעיה קטנה שמציקה.

> חלומות נוספים המכילים 'סיכות'

סיכה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על רכילות, עלבונות, ויכוחים, מריבות.

> חלומות נוספים המכילים 'סיכה'

> חיפוש סמלים בחלום עם סיכה