Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של עיניי תכלת

תפריט

מה הפירוש של עיניי תכלת בחלום, מה אומר עיניי תכלת בחלום?

עיניי תכלת

לפי האמונה הרווחת אם בחלום מביט אליכם מישהי או מישהו בעל עיניים כחולות –זה מבשר לכם חוסר מזל כלשהו והסיבה לכך תהיה הביישנות שלכם.

> חלומות נוספים המכילים 'עיניי תכלת'

חלומות על עיניי תכלת

פרושים נוספים לחלום עם עיניי תכלת

עיניי תכלת

לפי האמונה הרווחת אם בחלום מביט אליכם מישהי או מישהו בעל עיניים כחולות –זה מבשר לכם חוסר מזל כלשהו והסיבה לכך תהיה הביישנות שלכם.

> חלומות נוספים המכילים 'עיניי תכלת'

> חיפוש סמלים בחלום עם עיניי תכלת