Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של עלה

תפריט

מה הפירוש של עלה בחלום, מה אומר עלה בחלום?

עלה

לפי האמונה הרווחת תלוי היכן חלמת שנמצא העלה. אם על העץ, זו פריחה ושגשוג. אם נשר, סימן לתקופת צמצום.

> חלומות נוספים המכילים 'עלה'

חלומות על עלה

חלמתי שראיתי את חברה שלא דברנו 4שנים

חלמתי שראיתי את חברה שלא דברנו 4שנים והיא היתה בבית מוזר מאוד בית גדול הינו בסלון ושאלתי אותה מה יש למעלה והיא אמרה לי חדר ולמטה היה עוד חדר והיא שאלה אותי מה קורה איתי אמרתי לה שחזרתי לגור בבית אם אמא אבל אמא שלי נפטרה

פרושים נוספים לחלום עם עלה

כיסוי ראש

הקשר שלנו לבורא - כיסוי הראש מסמל באמונה היהודית את הקשר שבין אישה לבעלה ולכלל וכמובן לבורא עולם. כיסוי ראש בחלום מראה על התחזקות.

> חלומות נוספים המכילים 'כיסוי ראש'

נושר

עלה שנושר מסמל את הסתיו אבל גם מסמל עצבות בחלומנו וסיום. שיער שונשר זה פחד מהזדקנות.

> חלומות נוספים המכילים 'נושר'

חיבוק

חיבוק בחלום, החיבוק מסמל את הצורך שלנו בהגנה ובביטחון, הרצון לייציבות ובן זוג. חיבוק מאדם קרוב שנפטר הנו סימן שעליכם להמשך בדרך חייכם הנכונה, מישהו שומר עליכם מלמעלה.

> חלומות נוספים המכילים 'חיבוק'

> חיפוש סמלים בחלום עם עלה