Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של עצבנית

תפריט

מה הפירוש של עצבנית בחלום, מה אומר עצבנית בחלום?

עצבנית

לחלום שאנחנו עצבניים על על משהו בחלום או מתנהגים בעצבנות מראה על חוסר שקט ועל חוסר מנוחה. בדרך כלל משהו שנמצא בתת-מודע שלנו וראינו אותו אבל אנחנו לא ממש מודעים לו בחיי היום-יום שמציק לנו.

> חלומות נוספים המכילים 'עצבנית'

חלומות על עצבנית

הייתי בבית ספר והיום התחיל ממש לא

הייתי בבית ספר והיום התחיל ממש לא טוב שחכתי את המערכת היתעצבנית על כולם ובכיתי אחר כך איכשהו הגעתי לבית של סבתא שלי והלכתי לשירותים פתאום בא מישהו משום מקום וכמעט נאנסתי כי נלחמתי בו ודפקתי חזק על הדלת עד שאחים שלי באו והרביצו לו אבל הוא הצליח לברוח להם אחר כך עברתי ליד המכולת עם ההורים שלי וראינו אותו עובר על ידינו קלטנו שזה הוא תפסנו אותו והתחלנו לזרוק עליו מוצרים שהיו במכולת עד שהמשטרה באה והרגשתי שניצחתי אך עדיין היה פחד ואז חזרתי לבית וראיתי תינוק בעריסה והיצע ואמרתי מהחלום

פרושים נוספים לחלום עם עצבנית

עצבנית

לחלום שאנחנו עצבניים על על משהו בחלום או מתנהגים בעצבנות מראה על חוסר שקט ועל חוסר מנוחה. בדרך כלל משהו שנמצא בתת-מודע שלנו וראינו אותו אבל אנחנו לא ממש מודעים לו בחיי היום-יום שמציק לנו.

> חלומות נוספים המכילים 'עצבנית'

> חיפוש סמלים בחלום עם עצבנית