Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ערפל

תפריט

מה הפירוש של ערפל בחלום, מה אומר ערפל בחלום?

ערפל

לפי האמונה הרווחת לראות את אנשים אחרים בערפל – רמז לכך שתשיגו תועלת על חשבון ביש מזל של אחרים.

> חלומות נוספים המכילים 'ערפל'

חלומות על ערפל

פרושים נוספים לחלום עם ערפל

ערפל

לפי האמונה הרווחת לראות את אנשים אחרים בערפל – רמז לכך שתשיגו תועלת על חשבון ביש מזל של אחרים.

> חלומות נוספים המכילים 'ערפל'

> חיפוש סמלים בחלום עם ערפל