Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של פה פתוח

תפריט

מה הפירוש של פה פתוח בחלום, מה אומר פה פתוח בחלום?

פה פתוח

פה פתחו בחלום יכול לשמל כקונוטציה פאלית פינית השייכת לעולם הנשי של הוולווה והואגינה הנשית (פות) ויכול להראות על רצון מיני בחלום ותשוקה מינית. אך לאו דווקא. נדרשת הבנה עמוקה יותר של שאר הסמלים הרלוונטיים בחלום כדי לפענח באופן עמוק יותר חלום על פה פתוח.

> חלומות נוספים המכילים 'פה פתוח'

חלומות על פה פתוח

לכידת נחש. חלמתי שיש לנו משימה ללכוד

לכידת נחש. חלמתי שיש לנו משימה ללכוד כמה שיותר נחשים ארסיים. אני לא הצלחתי והרגשתי שהם רותים להכיש אותי ברחתי ועליתי על ספסל. אז הגיע כלב עם אותה יכולת להכיש תפסתי לו את הפה פתוח וניגשתי למורה לספורט שעובד אתי. הוא כעס.

פרושים נוספים לחלום עם פה פתוח

פה פתוח

פה פתחו בחלום יכול לשמל כקונוטציה פאלית פינית השייכת לעולם הנשי של הוולווה והואגינה הנשית (פות) ויכול להראות על רצון מיני בחלום ותשוקה מינית. אך לאו דווקא. נדרשת הבנה עמוקה יותר של שאר הסמלים הרלוונטיים בחלום כדי לפענח באופן עמוק יותר חלום על פה פתוח.

> חלומות נוספים המכילים 'פה פתוח'

> חיפוש סמלים בחלום עם פה פתוח